O MNIE

Jestem psychologiem (Uniwersytet Gdański), psychoterapeutą pozostającym w szkoleniu oraz certyfikowanym specjalistą oraz superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przechodziłem szkolenie w kilku ośrodkach i na licznych kursach dotyczących różnych metod psychoterapii i wspierania osób w kryzysie, a w swojej praktyce integruję różne podejścia terapeutyczne.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Przez 15 lat pracowałem w trójmiejskich ośrodkach interwencji kryzysowej jako psycholog interwent oraz terapeuta – stąd szczególne doświadczenie w pracy z traumą, przemocą w rodzinie i szeroko pojętymi kryzysami życiowymi. Od kilku lat wspieram psychologów, wolontariuszy i specjalistów pracujących z przemocą jako superwizor, współpracując z wieloma ośrodkami w całym kraju. Prywatną praktykę prowadzę od 2010 r. 

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie i staram się dostosować do jego potrzeb. Pracuję także z osobami, które nie doświadczają szczególnych trudności w życiu, a chcą się rozwinąć zawodowo, emocjonalnie, głębiej zrozumieć siebie i swoje relacje.

Wykształcenie i ukończone kursy 

Długoterminowe

 • 2003 – 2008 Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych,
 • kierunek psychologia (kliniczna ścieżka specjalizacyjna)
 • 2006 – 2007 Akademia Wolontariatu Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku
 • - szkolenie i praktyki w zakresie Interwencji Kryzysowej
 • 2006 – 2008 Instytut Psychologii Procesu w Warszawie - Dwuletnie Studium
 • Psychoterapii Metodą Psychologii Zorientowanej na Proces
 • 2009 Instytut Psychologii Zdrowia PTP - Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • 2009 – 2010 Seminaria psychoanalityczne w ramch projektu Doskonalenie zawodowe - certyfikowani specjaliści Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii
 • 2012 Systemowa terapia rodzin - w ramach projektu Doskonalenie kompetencji zawodowych pracownikow pomocy społecznej w wojewodztwie pomorskim
 • 2010 – 2016 Szkolenie Dyplomowe Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu w zakresie psychoterapii indywidualnej i par, pracy z grupami i rozwoju osobistego (nieukończone)
 • 2013 Psychotraumatologia Ogólna - Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 • 2013 Superwizja w pracy socjalnej
 • 2015 Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 2015 – 2016 Roczne szkolenie z relacji terapeutycznej - Instytut Psychologii Procesu w Warszawie
 • 2018 – 2019 Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy - szkolenie certyfikacyjne IPZ PTP

KRÓTKOTERMINOWE

 • 2009 Pogrążeni w smutku - o pracy z nadużyciami
 • 2010 Intensive - Stany Ekstremalne: Społeczność bez murów
 • 2011 Praca z rodziną doświadczającą przemocy
 • 2011 Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych
 • 2011 Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • 2012 Trening zadaniowy i grupowy - konstruowanie i prowadzenie warsztatu
 • 2012 Praca ze sprawcą przemocy
 • 2013 Praktyczne aspekty pracy w grupach roboczych
 • 2013 Świat w ciele i ciało w świecie
 • 2014 Krótkoterminowe terapeutyczne interwencje psychodynamiczne
 • 2015 Szkolenie dla kadry instytucji pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • 2016 Szkolenie Intensive: Praca z nadużyciami i ofiarami przemocy
 • 2016 Praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym
 • 2017 Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie według programu "Partner Plus"
 • 2017 Praca z osobą krzywdzącą
 • 2019 Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i rozwoju
 • 2021 Psychoterapia oparta na mentalizacji (I stopień)
 • 2022 Psychoterapia oparta na mentalizacji (II stopień)
Call Now Button