PsychoterapiA i konsultacje 

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych oraz pozostawaniu z życzliwej i bezpiecznej relacji. Kontakt ten przebiega w określonych przez praktykowaną metodę terapeutyczną ramach i nie może wychodzić poza nie. Oznacza to, że rozmowa z terapeutą nie jest zwyczajną przyjacielską pogawędką, a ma charakter profesjonalny oraz ściśle zachowuje ramu omawianego kontraktu. Terapeuta w kontakcie z klientem używa swoich umiejętności i zdobytej wiedzy, by wspomagać zmianę psychiczną, której potrzebuje klient. Osiągana zmiana psychiczna może być leczeniem konkretnych, zdiagnozowanych zaburzeń, jak również szeroko pojętym rozwojem osobistym, poznaniem siebie i zwiększaniem kompetencji emocjonalnych. 

Psychoterapia nie jest jednorodna jako zjawisko. Istnieje wiele szkół i metod jej uprawiania. Każda metoda charakteryzuje się odmiennym podejściem teoretycznym, za pomocą którego opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie człowieka, a także narzędziami i technikami, których używa w trakcie leczenia.  

Kiedy i po co?

Z psychoterapii warto skorzystać zawsze wtedy, kiedy czujemy, że doświadczane przez nas trudności życiowe przerastają nas i nie jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić. Nasze własne sposoby i rozwiązania stają się nieskuteczne, a nawet same mogą być źródłem problemów, nasze najbliższe otoczenie też nie potrafi nas wspomóc. Takie sytuacje często mają miejsce i każdy człowiek ich doświadcza, w pewnym sensie są one nieodłączną częścią życia. Wielu ludzi potrzebuje pomocy innych, by sobie z takimi kryzysami poradzić, a często chcą skorzystać z pomocy profesjonalisty. Wraz z rozwojem społeczeństwa i nauk psychologicznych upadło wiele stereotypów związanych z terapią i stała się ona uznaną i cenioną formą pomocy.

Techniki i obszary pracy

W trakcie sesji podstawowym narzędziem zmiany jest oparty na profesjonalnych zasadach kontakt i dialog terapeuty i klienta. Jednak psychoterapia nie kończy się tylko na rozmowie. Proces doświadczenia jako nieskończony przepływ przebiega w rożnych kanałach, dlatego też czasem przydatna okazuje się praca ze snami, z ciałem, z doświadczaniem symptomów fizycznych, odgrywanie ról i inne narzędzia, które pozwolą klientowi bardziej poznać siebie i wprowadzić zmianę. Terapeuta proponuje różne sposoby pracy z aktualnym doświadczeniem, ale to klient ostatecznie decyduje o tym, jak chce to robić. Korzystając ze swojego doświadczenia szkoleniowego, proponuję podejście integratywne oparte m.in. o psychologię zorientowanej na proces, teorie psychodynamiczne oraz systemowe.

Konsultacje i terapia

W każdym przypadku kontakt z klientem rozpoczyna się od wstępnej konsultacji, która w zależności od indywidualnej sytuacji zajmuje 1-3 spotkań. Podczas konsultacji wspólnie z klientem określamy obszary, nad którymi chce pracować, zasady terapii i jej możliwości. Konsultacja może być już sama w sobie wystarczająca lub wskazać inne sposoby rozwiązania problemu, np. kontakt z lekarzem. 

Częściej jednak konsultacje są wstępem do dłuższego kontaktu terapeutycznego. Jego długość jest ustalana wspólnie z klientem. Czasami, przy pracy nad konkretnym, aktualnym problemem, wymagającym znalezienia rozwiązania, wystarcza kilka – kilkanaście spotkań. Czasem jednak klienci zainteresowani są głębszą pracą nad sobą i terapią długoterminową, która może trwać nawet kilka lat i trwać tak długo, jak obie strony uważają to za potrzebne. Taka praca nastawiona jest na głębsze poznanie siebie oraz nierzadko poważną zmianę swojej tożsamości i sposobu funkcjonowania w taki sposób, by móc czerpać z życia więcej satysfakcji.

Koszt konsultacji indywidualnej - 150zł
Koszt konsultacji dla par - 200zł 

Sesje terapeutyczne

Najczęściej odbywają się raz w tygodniu, choć częstość może zostać dopasowana do potrzeb i możliwości klienta. Spotkania trwają 50 minut - sesje idywidualne, 60 min spotkania dla par.

Koszt sesji indywidualnej - 150zł
Koszt sesji dla par - 200zł 

Superwizja

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u doświadczonych terapeutów i trenerów.

KONTAKT
Call Now Button