PUBLIKACJE

Terapia pary z doświadczeniem traumy (2022) W: Niebieska Linia nr 3/2022
Superwizja koleżańska i wewnętrzna. (2021) W: Świat Problemów nr 4/2021.
Wieloperspektywiczna superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy. (2021) W: Świat Problemów nr 1/2021
Znaczenie sojuszu roboczego w pracy z osobami stosującymi przemoc. (2020) W: Niebieska Linia nr 6/131/2020 (dostęp online)
Metaumiejętności w pracy z przemocą.
(2019) W: Niebieska Linia nr 6/2019 (dostęp online)
Pomagacz w pułapce - nieświadome przyjmowanie ról z obszaru przemocy.
(2017) W: Świat Problemów nr 12/2017
Odrzucenie boli - utrata więzi i wykluczenie społeczne a trauma.
(2017) W: Świat Problemów nr 7/2017
Zadbać o siebie... zastępcza traumatyzacja i rezyliencja u profesjonalistów pracujących z traumą. (2017) W: Niebieska Linia (dostęp online)
Męska depresja a przemoc. (2016)
W: Niebieska Linia (dostęp online)
Przemoc w masce depresji. (2016)
W: Niebieska Linia (dostęp online)
Spotkania ze sprawcą (i resztą osoby).
(2015) W: Niebieska Linia 

TEKSTY RÓŻNE 

Takie włoskie małżeństwo. (2020) W: Wysokie Obcasy Extra nr 9 (99)
Terapia par i rodzin w sytuacji przemocy, cz. 2 - Adam Chojnacki rozmawia z Aleksandrą Bachórz (2018) W: Niebieska Linia 5/2018
Terapia par i rodzin w sytuacji przemocy - Adam Chojnacki rozmawia z Aleksandrą Bachórz (2018) W: Niebieska Linia 4/2018
Zanim rzucisz talerzem. (2018) W: magazyn Sens 2/2018
Lekcja depresji. (2014)
Osoby stosujące przemoc - czy można im pomóc? (2014) W: Zwierciadlo.pl
Agresja w związku - życie w cyklu przemocy. (2014) W: Zwierciadlo.pl
Agresywny partner - jak rozpoznać przemoc? (2014) W: Zwierciadlo.pl
Odwaga do reagowania na przemoc. (2013) W: Zwierciadlo.pl 

RECENZJE 

"Nie zaczęło się od ciebie" M. Wolynn
"A life at work" T. Moore
"Pętla dobrego samopoczucia" C. Cedestrom, A. Spicer
"Dlaczego tak trudno jest odejść" B. Szymkiewicz
"Nie chcę o tym mówić" T. Real
"Tajemnica odporności psychicznej" C. Berndt
"Świadomą drogą przez depresję"
"Otchłań. Ewolucyjne źródła epidemii depresji" J. Rottenberg
"Paradoks macho" J. Katz
"Kryzys szkoły" J. Juul 

Call Now Button