Szkolenia i superwizja

Jako psycholog i certyfikowany specjalista oraz superwizor w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie realizuję szkolenia na zamówienie - dostosowane do potrzeb klienta; rożnie dla instytucji (m.in. szkoły, jednostki pomocy społecznej, firmy, Policja, jednostki ratownictwa, zespoły interdyscyplinarne, członkowie grup roboczych). Czas trwania szkolenia, warsztatu lub wykladu uzgadniany jest indywidualnie.

Superwizja

Superwizja dla osób i zespołów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i interwencji kryzysowej. Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą.

Szczególnie specjalizuję się w zakresie:

  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  • Pierwszy kontakt z klientem w pomocy psychologicznej
  • Interwencja kryzysowa
  • Pomoc osobom po traumie
  • Wsparcie osób w kryzysie psychicznym
  • Profilaktyka uzależnień
  • Relacja w procesie pomagania
  • Facylitowanie konfliktów w organizacjach

Nadchodzące szkolenia:

Nadchodzące szkolenia

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj więcej
Call Now Button